16. september 1919

2. október 1919

17. november 1919

Zoštátnením maďarského Kráľovského katolíckeho gymnázia v Prievidzi pod správou rádu piaristov vzniklo československé štátne reálne gymnázium.  

Slávnostné otvorenie nového gymnázia sa stalo významnou spoločenskou udalosťou. Uskutočnilo sa za osobnej účasti nitrianskeho župana Ľudovíta Okániho. 

Minister školstva a národnej osvety ustanovil, aby nové gymnázium nieslo oficiálny názov Československé štátne reálne gymnázium Franka Sasinka

v Prievidzi. 

ČESKOSLOVENSKÉ ŠTÁTNE REÁLNE GYMNÁZIUM

FRANKA SASINKA

Československé štátne reálne gymnázium Franka Sasinka najskôr sídlilo v objekte bývalého Kráľovského katolíckeho gymnázia v správe rádu piaristov, ktorého zoštátnením vzniklo v roku 1919.

1919

1938

SLOVENSKÉ ŠTÁTNE GYMNÁZIUM

Od roku 1930 sa nachádzalo v novopostavenej budove na vtedajšom Vystrkove, na Mariánskej ulici, neskôr premenovanej na Fučíkovu ulicu. V roku 1938 sa  z neho stalo slovenské štátne gymnázium, ktoré sa postupne zmenilo na jedenásťročnú strednú školu, dvanásťročnú strednú školu
a strednú všeobecnovzdelávaciu školu. V tejto budove prestalo pôsobiť v roku 1962.

1957     Jedenásťročná stredná škola, Fučíkova ul.

1959    Dvanásťročná stredná škola, Fučíkova ul.

1960    Stredná všeobecnovzdelávacia škola, Fučíkova ul.

1953

I. JEDENÁSŤROČNÁ STREDNÁ ŠKOLA

V dejinách prievidzského gymnázia (a všetkých gymnázií
vo vtedajšom Československu) je samostatným medzníkom rok 1953. Gymnázia vtedy oficiálne zrušili a nahradili novým typom škôl. Vznikli jedenásťročné stredné školy, ktoré prvých osem rokov zabezpečovali základné vzdelanie žiakov, zatiaľ čo zvyšné v nasledujúcich troch rokoch plnili úlohu strednej výberovej školy, kde sa štúdium končilo maturitou.

1957

II. JEDENÁSŤROČNÁ STREDNÁ ŠKOLA

V roku 1957 vznikla odčlenením od pôvodnej nová jedenásťročná stredná škola. Sídlila v novopostavenej budove na vtedajšom Sídlisku, dnes Sídlisko Píly, na Ul. Sama Chalupku; dnes v nej sídli I. ZŠ S. Chalupku). Neskôr sa zmenila na strednú všeobecnovzdelávaciu školu a v roku 1962 sa zlúčila s tou, ktorá sídlila na Fučíkovej ulici.

1965

STREDNÁ VŠEOBECNOVZDELÁVACIA ŠKOLA

VAVRINCA BENEDIKTA NEDOŽERSKÉHO

Škola vzniknutá  zlúčením oboch stredných všeobecnovzdelávacích škôl dostala v roku 1965 čestný názov Vavrinca Benedikta Nedožerského a presťahovala sa do novej budovy na tom istom sídlisku, v ktorej ešte donedávna pôsobila III. ZŠ S. Chalupku. Tu sa z nej opäť stalo gymnázium.

Gymnázium sa stalo pridruženou školou UNESCO

1971

1974

GYMNÁZIUM

VAVRINCA BENEDIKTA NEDOŽERSKÉHO

Súčasná budova prievidzského gymnázia vyrástla na niekdajšom Drevenom rínku, dnes na Ulici Matice slovenskej. Sídli tu od roku 1974 až dodnes.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now